• Ontwerp en studie tijdelijke bijgebouwen

    Onze bevolking groeit gestaag, waardoor ook de nood toeneemt om zowel verplaatsingen als de ecologische footprint van gebouwen te beperken. In plaats van steeds meer nieuwe gronden aan te snijden, kan de verdichting verdubbeld worden binnen de reeds bestaande gebouwde omgeving. Hoe? Arno Raspoet en Jarno Sanders zochten het uit, in het kader van hun postgraduaatopleiding ‘Bio-ecologisch bouwen’.

    biobased